IN EN OM MIJ

Nick Blaser laat aan de hand van tien verhelderende voorbeelden zien
hoe de ik-grens bepaalt hoe je als mens functioneert in je omgeving en
omgaat met je medemens. De hier voor het eerst gepubliceerde ‘grensbeelden’
maken de onbewuste dynamiek tussen het ‘ik’ en de omgeving
driedimensionaal zichtbaar. Nick Blaser heeft de inmiddels bekende
Systeem-(of familie-)opstellingen en Mentalisatie Bevorderende Therapie
(MBT) samengevoegd tot een nieuwe, heilzame methode. Zijn werk raakt
diepere lagen van ons wezen en geeft tegelijkertijd inzicht en vertrouwen
om met de ik-grens aan de slag te gaan. In In en om mij komen menselijke
warmte, wijsheid en wetenschappelijk denken samen, waardoor het ‘ik’
weer in harmonie met zijn omgeving kan worden gebracht.