Supervisie

In zijn artikel "Supervision mit Hilfe von Aufstellungen" * beschrijft Schneider drie vormen van supervisiewerk:

  • Opstellingen , waarbij de therapeut inzicht krijgt in het probleem en het systeem van de cliŽnt. Hierbij staat de cliŽnt in het middelpunt. De supervisie helpt de therapeut een oplossing te vinden voor de vraag waarvoor de cliŽnt de therapeut geconsulteerd heeft.

  • De tweede supervisievorm betreft de cliŽnt - therapeutrelatie. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de vraag, welke positie van de therapeut voor het oplossen van de cliŽntenvraag het beste is. Vaak kan een opstelling een aanwijzing geven waardoor de therapeut de cliŽnt met zijn vraag beter kan helpen.

  • De derde vorm is de teamsupervisie, waarbij vooral de ervaringen opgedaan met "organisatieopstellingen" gebruikt worden. Langs deze weg kan de actuele teamsituatie onderzocht worden en kan m.b.v. de zogenaamde "organisatieordeningsprincipes" rust in het systeem worden gebracht.

* R.Schneider: Supervision mit Hilfe von Aufstellungen, in Praxis des Familien-Stellens. Gunthard Weber, Carl-Auer-System Verlag, Heidelberg, 1998

terug